Kredit i kreditni ciklus

Bankovni krediti predstavljaju volumen sredstava (novca) koje pojedinac ili tvrtka mogu posuditi od jedne ili više institucija koje se bave posuđivanjem novca tj. davanjem kredita. U praksi idealan  bankovni kredit bi trebao biti mjera o tome koliko je gotovine moguće izdati-posuditi …Read More