Jurica Barbarić – Direktor

Ovlaštena osoba za poslove posredovanja u potrošačkom kreditiranju

[email protected]

091/9540-988

 

Zdenko Vuković

Ovlaštena osoba za poslove posredovanja u potrošačkom kreditiranju

[email protected]

095/8600-100