Jurica Barbarić – Direktor

Ovlaštena osoba za poslove posredovanja u potrošačkom kreditiranju i stambenom potrošačkom kreditiranju i distributer osiguranja

jurica.barbaric@mediafortis.hr

091/9540-988

Zdenko Vuković

Ovlaštena osoba za poslove posredovanja u potrošačkom kreditiranju i stambenom potrošačkom kreditiranju i distributer osiguranja

zdenko.vukovic@mediafortis.hr

095/8600-100