095/7576-235
091/9540-988
01/5623-403

Bankovni krediti predstavljaju volumen sredstava (novca) koje pojedinac ili tvrtka mogu posuditi od jedne ili više institucija koje se bave posuđivanjem novca tj. davanjem kredita. U praksi idealan  bankovni kredit bi trebao biti mjera o tome koliko je gotovine moguće izdati-posuditi na temelju kreditne povijesti i imovine tvrtke ili osobe.

Temeljna filozofija bankovnog sustava je ta da kad je novac posuđen , mora postojati osnovano očekivanje o vraćanju kredita plus kamate. Svaki izdavatelj kredita mora kvalitetno sagledati cjelokupni financijski status osobe koja uzima kredit.

Važnost bankarskih kredita shvatimo kada želimo uzeti hipotekarni kredit ili neki drugi oblik za financiranje kupnje stana ili kuće. O kreditnom rejtingu će ovisiti uvjeti za dobivanje hipoteke. Danas u bankarstvu postoje institucije koje prate kreditni rejting osoba ili tvrtki. Bitni čimbenici za određivanje uvjeta o kreditu za tražitelja kredita su: imovina koju posjeduje, šednja, udjeli u fondovima, dionice, status zaposlenosti, podaci o plaći, karakteristike poduzeća u kojem radi , povijest vraćanja i plaćanja kredita.Kreditni rejting se može poboljšati na način da uredno servisiramo svoje obveze , da smanjimo dugovanja po kreditnim karticama, po tekućem računu, da aktivno štedimo i sl.

Kreditni ciklus je period koji je potreban da se kredit plasira na tržište sve dok se ne ugovori.

Kada neka ekonomija raste veća je potražnja za kreditima kako dolazi do širenja tvrtki, što vodi porastu kamatnih stopa.U određenoj točki te kamatne stope koje su cijena kredita, su previsoke za sve koji i dalje žele uzeti kredit. Tada kamatna stopa počinje padati uzrokujući manju profitabilnost za one koji daju kredite i manji profit za investiranje u tržište kredita. Sve to dovodi do manje količine novca raspoloživog za posuđivanje a i time put do realizacije kredita postaje teži i sporiji, a vrlo često i nemoguć.

Verified by MonsterInsights