095/7576-235
091/9540-988
01/5623-403

Puni naziv društva: Media fortis društvo sa ograničenom odgovornošću

Skraćeno naziv društva (tvrtka) : Media fortis d.o.o.

Tvrtka je upisana u registar trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt.19/8421-2

Oib društva: 68444878364

Račun broj /IBAN : HR4725030071110001404

Temeljni kapital iznosi 20 0000 kuna i uplaćen je u cijelosti

Osobe ovlaštene za zastupanje:
Jurica Barbarić, direktor
kontakt: 01/5623-403 , mobitel: 091/9540-988
e-mail: jurica.barbaric@mediafortis.hr

Verified by MonsterInsights