Rizici koji mogu nastupiti kod osoba tj. dužnika koji podižu kredit kod banke mogu se podijeliti na objektivne koji nastaju kao posljedica promjena na tržištu i subjektivne koji nastaju kao posljedica promjena financijske situacije kod zajmoprimca.

Pod objektivnim rizicima kod uzimanja kredita smatraju se prije svega kamatni rizik koji postoji kod kredita s promjenljivom kamatnom stopom i valutni rizik koji postoji ukoliko se kredit podiže u valuti koja je različita od valute u kojoj se prima dohodak, odnosno neka druga vrsta prihoda.

Tako slabljenje kune u odnosu na euro može dovesti do otežanog vraćanja kredita ukoliko je kredit plasiran sa euro valutnom klauzulom, a plaća se prima u kunama. Uvijek treba uzeti u obzir i kamatni rizik jer ako se kredit uzima na dugačak rok kamatna stopa koja izgleda povoljno može se promijeniti u vrlo nepovoljan kredit.

Uvijek preporučamo da se kredit uzima uz fiksnu kamatnu stopu ukoliko je to moguće.

Druga vrsta rizika nastaje uslijed promjene životnih okolnosti, kao što su gubitak posla ili bolest oslijed kojih osoba koja je podigla kredit može doći u neugodne situacije posebno ukoliko su nekretnine u kojima živi instrument osiguranja vraćanja kredita.

U našem radu nastojimmo klijente kvaliteno savjetovati i trudimo se ponuditi kreditna rješenja gdje su rizici za dužnika svedeni na najnižu moguću razinu. Uvijek se trudimo ishoditi kredite u kunama bez valutne klauzule i uz fiksnu kamatnu stopu.