Rizici koji mogu nastupiti kod osoba tj. dužnika koji podižu kredit kod banke mogu se podijeliti na objektivne koji nastaju kao posljedica promjena na tržištu i subjektivne koji nastaju kao posljedica promjena financijske situacije kod zajmoprimca. Pod objektivnim rizicima kod uzimanja kredita smatraju se prije svega kamatni rizik koji postoji kod kredita s promjenljivom kamatnom stopom i valutni rizik koji postoji ukoliko se kredit podiže u vrijednosti koja je različita od vrijednosti u kojoj se prima dohodak, odnosno neka druga vrsta prihoda.


Uvijek treba uzeti u obzir i kamatni rizik jer ako se kredit uzima na dugačak rok kamatne stope koja izgleda povoljno može se promijeniti u vrlo nepovoljan kredit. Uvijek preporučamo da se kredit uzima uz fiksnu kamatnu stopu ukoliko je to moguće. Druga vrsta rizika nastaje uslijed promjene životnih okolnosti, kao što su gubitak posla ili bolest uslijed kojih osoba koja je podigla kredit može doći u neugodne situacije posebno ako su nekretnine u kojima žive instrumenti osiguranja vraćanja kredita.


U našem radu nastojimo klijente kvalitetno savjetovati i trudimo se ponuditi kreditna rješenja gdje su rizici za dužnika svedeni na najnižu moguću razinu