095/7576-235
091/9540-988
01/5623-403

Kreditiranje je širok poslovni proces i može imati različite ciljeve i biti usmjereno prema različitim korisnicima i namjenama. Postoje razni kriteriji po kojima radimo podjelu kredita, ovdje ćemo navesti nekoliko koji se tiču osobnih financija:

Podjela po kriteriju kamatne stope:

 • kredit s fiksnom kamatnom stopom (uvijek je bolja opcija za dužnika)
 • kredit s promjenjivom kamatnom stopom

Podjela po kriteriju namjene:

 • Potrošački kredit (nenamjenski, hipotekarni, auto kredit i ostali)
 • Stambeni kredit
 • Gospodarski kredit
 • Međubankarski krediti i krediti financijskim institucijama

Podjela po ročnosti (rok vraćanja kredita)

 • Dugročni kredit (preko pet godina)
 • Srednjoročni kredit (od jedne do pet godina)
 • Kratko ročni kredit (do jedne godine)

Po kriteriju načina otplate

 • Kredit s jednokratnom otplatom
 • Kredit s višekratnom otplatom (vraća se u obliku anuiteta)

Bankarski poslovi dijele se na: aktivne, pasivne i neutralne

Aktivni krediti su oni u kojima se banka pojavljuje kao vjerovnik, i na osnovu njih naplaćuje kamatu. Najvažniji aktivni kratkoročni poslovi su.

 • Kredit po tekućem računu ili kontokorentni kredit. Banka odobrava korisniku kredit preko njegova tekućeg računa.
 • Kredit na osnovi mjenice ili eskontni kredit. Isplata mjenice prije njezina dospijeća po odbitku kamata.
 • Lombardni kredit na osnovu zaloga određene imovine (pokretne u pravilu)
 • Hipotekarni kredit, banka ga odobrava na temelju uknjižbe nekretnine kao instrumenta osiguranja kredita.
Verified by MonsterInsights