Kredit s pauzom u otplati

Novost na tržištu bankovnih kredita: jedinstveni kreditni proizvod na hrvatskom tržištu – Zamjenski kredit s pauzom, koji klijentima omogućuje da jedan mjesec u godini pauziraju u otplati kredita.
Zamjenski kredit s pauzom je kredit koji klijentima omogućuje da sve svoje postojeće …Read More