095/7576-235
091/9540-988
01/5623-403

Media fortis d.o.o. je ovlaštena od strane Hrvatske narodne banke za
posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju sukladno Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju (ZSPK).

Postupak posredovanja u stambenom potrošačkom kreditiranju provodi se sukladno
ZSPK-a.

Informacije sukladno ZSPK:

– Kreditni posrednik ne pruža savjetodavne usluge u smislu ZSKP.
– Kreditni posrednik od klijenta NE naplaćuje naknadu za kreditno
posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju, (naknada za uslugu
kreditnog posredovanja iznosi 0,00 kuna uvećano za PDV).
– Kreditni posrednik ima sklopljene ugovore o posredovanju u stambenom
potrošačkom kreditiranju sa slijedećim bankama: Privredna banka Zagreb d.d. i OTP banka Hrvatska d.d.

– Svaki klijent ima pravni status Potrošača i u slučaju nezadovoljstva pruženom
uslugom od strane kreditnog posrednika može podnijeti pisani prigovor osobno
na adresu Media fortis d.o.o. ili na e-mail
info@mediafortis.hr ili jurica.barbaric@mediafortis.hr (direktor), te
putem pošte na adresu: Šubićeva ulica 42, 10 000 Zagreb ili slanjem e-
maila na adresu poslovnih banaka – partnera kreditnog posrednika.

Ukoliko potrošač nije zadovoljan odgovorom kreditnog posrednika i/ili poslovne banke partnera kreditnog posrednika na njegov uloženi prigovor, može osim nadzornom tijelu, podnijeti pritužbu ili prijedlog za mirenje Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili bilo kojem centru za mirenje u Republici Hrvatskoj odnosno pokrenuti postupak alternativnog rješavanja domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova u skladu sa zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova pri nadležnom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova – Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, Zagreb, e-mail: mirenje@hgk, mrežna adresa: http://www.hgk.hr/centar -za-mirenje/o-centru-za-mirenje.
Kreditni posrednik je dužan klijentu uručiti Opće informacije o ugovoru o stambenom potrošačkom kreditu, kao i Personalizirane informacije (ESIS obrazac) potrebne za usporedbu i analizu ugovora o dostupnim stambenim potrošačkim kreditima na tržištu.

Svaki potrošač može zatražiti besplatan savjet u Savjetovalištima za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj. Popis Savjetovališta je dostupan na Internet stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH.
Ukoliko imate potrebu za stambenim kreditom za Vas ćemo besplatno napraviti
izračun i provjeru Vaše kreditne sposobnosti u koordinaciji s našim bankama partnerima.

Pomoći ćemo u prikupljanju dokumentacije i niza potvrda koje su nužne za podnošenje zahtjeva za kredit.

Predat ćemo zahtjev u odabranu banku i kontinuirano ćemo Vas izvještavati o statusu Vašeg kreditnog zahtjeva. Također u postprodajnim procesima ćemo Vas na Vaš zahtjev informirati o uslugama banke, pružiti pomoć pri naplati, pružit ćemo Vam sve potrebne informacije o pravima i obvezama prema banci. Također u suradnji s našom sestrinskom tvrtkom, Intelekt savjetovanjem d.o.o. za zastupanje u osiguranju odabrat ćemo najpovoljniju policu osiguranja ukoliko je ista uvjet, odnosno instrument osiguranja za Vaš kredite, odnosno ukoliko Vi, imate potrebu za istom.

Zanima Vas stambeni kredit, odlično, u samo nekoliko koraka popunite naš kreditni upitnik i kontaktirat ćemo vas u najkraćem roku.